เที่ยวชมแหล่งมรดกเหมืองถ่านหิน (การเที่ยวชมสิ่งดึงดูดใจที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีต)(สภาการท่องเที่ยวเชิงมรดกอิวาคิ)

อุตสาหกรรมถ่านหิน เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยพัฒนาประเทศญี่ปุ่น ไปตามหาสมบัติที่ถูกสืบทอดมาจากอดีตและถูกทิ้งไว้เพื่ออนาคตกัน!

อุตสาหกรรมถ่านหินมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นและเมืองอิวาคิ เมืองนี้เป็นแหล่งถ่านหินมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย และในปัจจุบันยังคงมีมรดกเหมืองถ่านหินหลงเหลืออยู่มากมาย มาเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวเชิงมรดกในคอนเซ็ปต์ "องโคะจิชิน" (การเรียนรู้จากอดีตเพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ๆ) ผ่านการเที่ยวชมแหล่งมรดก พร้อมฟังคำบรรยายและแลกเปลี่ยนกัน!

พื้นที่
จังหวัดฟุคุชิมะ
อิวะคิ
อกหมวดหมู่
กิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県いわき市常磐湯本町向田3-1
ราคา
10,000 เยน(รวมภาษี)
*ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00 (ต้องเข้าไปในอาคารก่อน 16:30)
วันหยุดทำการ
วันอังคารที่ 3 (หากวันอังคารที่ 3 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย จะปิดวันถัดไป) และวันที่ 1 มกราคม
เวลาที่จำเป็น
ประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
สภาการท่องเที่ยวเชิงมรดกอิวาคิ
หมายเลขโทรศัพท์
0246-42-3155