โรงหมักเหล้าสาเก ""วาชิโนะโอะ"" ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก และ ""การเปิดประสบการณ์ทามะวาริ (การผสมเหล้ากับน้ำ)""(บริษัท วาชิโนะโอะ จำกัด)

โรงหมักเหล้าสาเก ""วาชิโนะโอะ"", ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก และการเปิดประสบการณ์ชิมเหล้าสาเก +โปรแกรมเสริม --- ""การเปิดประสบการณ์ทามะวาริ (การผสมเหล้ากับน้ำ)""

※ ""วาชิโนะโอะ"" เป็นโรงหมักเหล้าสาเกที่ฮาจิมังไท ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1829 

เหล้าสาเกที่ผลิตจากน้ำใต้ดินที่สะอาดบริสุทธิ์ของภูเขาอิวะเตะซังนั้น ถูกผลิตเพื่อให้ดื่มคู่กับอาหารท้องถิ่น

จึงผลิตในปริมาณน้อย... และเป็นเหล้าสาเกที่ต้องไปดื่มที่อิวาเตะเท่านั้น! ทัวร์จะพาไปเยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเกและอาคารหลักที่ใช้งานมาตั้งแต่ยุคก่อตั้ง


■ ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก (เยี่ยมชมกระบวนการผลิตในเดือนมกราคมถึงมีนาคม และชมภาพยนตร์ที่อาคารหลักซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเอโดะในช่วงเดือนอื่น ๆ)

เปิดประสบการณ์ดื่มเปรียบเทียบ (ลองชิม) เหล้าสาเกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหลาย ๆ ประเภท


■ โปรแกรมเสริม ""การเปิดประสบการณ์ทะมะวาริ"" (การผสมน้ำกับเหล้าสาเก)

(วาริมิซุเป็นการผสมเหล้าสาเกดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเจือด้วยน้ำ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดรสชาติของเหล้าสาเก)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県八幡平市大更第22地割158番地
ราคา
■ เยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเก
 3,000 เยน/คน
 (รวมค่าลองชิมเหล้าสาเกตามปริมาณที่กำหนดแล้ว)

■ กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ทะมะวาริ
 +2,000 เยน/คน
เวลาเปิดทำการ
ต้องจองล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมเปิดประสบการณ์ 13:30-14:30
วันหยุดทำการ
วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่จำเป็น
ประมาณ 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

ภาษาอังกฤษ

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
บริษัท วาชิโนะโอะ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์
0195-76-3211

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

เฮียวบาคุ (น้ำตกน้ำแข็ง) / ทัวร์เดินหิมะด้วยรองเท้าเดินหิม…
รายละเอียด
Godzilla Rock
รายละเอียด