ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก(Niida-Honke Inc.)

ทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก

โรงเหล้าหมักเหล้าสาเกแห่งนี้ใช้ "ข้าวธรรมชาติ" ล้วน ๆ ที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมีเลย จึงเป็น "โรงหมักเหล้าสาเกผู้ปกป้องผืนนาญี่ปุ่น" ในการทัวร์ชมโรงหมักเหล้าสาเก จะมีการแนะนำกระบวนทั้งหมดจนกระทั่งผลิตออกมาเป็นเหล้าสาเกญี่ปุ่น (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนการทัวร์ชม)

มีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น "เทศกาลนิอิดะโนะคันฉะ" ในเดือนเมษายน เป็นต้น

คุณสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ได้ที่ร้านจำหน่ายที่อยู่ที่โรงหมักเหล้าสาเก

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県田村町金沢字高屋敷139
ราคา
รวมทดลองดื่ม 1,000 เยน
เวลาเปิดทำการ
10:30-16:00
วันหยุดทำการ
วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่จำเป็น
ประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง
หมายเหตุ
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: จำกัดจำนวนผู้เข้า ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้วที่นำเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่ใช้งาน ฯลฯ

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
Niida-Honke Inc.
หมายเลขโทรศัพท์
024-955-2222