การเปิดประสบการณ์เซน ที่วัดเซ็นโปจิ(บริษัท เมกุรุน จำกัด)

Discover the mindful skills of Zen by joining the Zenpoji monks in their daily practices.

วัดเซ็นโปจิ เป็นวัดที่นับถือริวจิง (จตุมหาราชซึ่งมีลักษณะเป็นมังกร เป็นผู้ปกครองท้องทะเล) และได้รับการศรัทธาจากผู้คนที่มาขอพรให้เดินทะเลอย่างปลอดภัยและให้จับปลาได้มากๆ  วัดเซ็นโปจิซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาตินั้น ภายในมีพื้นที่ถึง 60,000 ซึโบะ (1 ซึโบะเท่ากับ 3.306 ตรม.) คุณจะได้ลองฝึกปฏิบัติแบบเซน โดยการทำสะเซ็น (การฝึกปฏิบัติในศาสนาพุทธโดยการนั่งในท่าที่ถูกต้องแล้วทำสมาธิ), โชะโด (ศิลปะการเขียนตัวอักษรด้วยหมึกและพู่กัน), และการทานอาหาร ภายใต้การดูแลของพระเซน และตอนสุดท้ายจะมีพระมาสวดมนต์ให้ที่อาคารหลักของวัด ผ่านการฝึกปฏิบัติแบบพระเซนทุกวันๆ คุณจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเซนเรื่องการเผชิญหน้ากับตัวเองและยอมรับสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัว เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県鶴岡市下川関根100
ราคา
2 คน
38,000 เยน
3 คน
33,000 เยน
4 คน
29,000 เยน
5 คน
28,000 เยน
ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
27,000 เยน
※ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
เวลาเปิดทำการ
ไม่ได้กำหนดเวลา
※สามารถปรับเวลาตามสภาพการจองได้
วันหยุดทำการ
ไม่กำหนดเวลาหยุดที่แน่นอน
เวลาที่จำเป็น
4 ชั่วโมง
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 2 คน
※สามารถรับได้สูงสุด 20 คน
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: จำกัดจำนวนผู้เข้า ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้วที่นำเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
บริษัท เมกุรุน จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์
090-2981-7251