"เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น! เปิดประสบการณ์เป็นชินโชคุ (พระชินโต) / มิโกะ (หญิงสาวที่ทำงานอยู่ในศาลเจ้า) ที่ศาลเจ้ายามเช้า"

ที่ศาลเจ้าฮิโรตะในเมืองอาโอโมริ คุณจะได้สวมชุดของชินโชคุ/มิโกะ, เรียนรู้วิธีการสักการะ, และทำกิจวัตรยามเช้า (ทำความสะอาด)

ที่ "ศาลเจ้าฮิโรตะ" ในเมืองอาโอโมริ คุณจะได้สวมชุดจริงๆ ของชินโชคุ/มิโกะ เรียนรู้วิธีการสักการะ (ชินโชคุจะเป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการ) และหลังจากนั้นทำกิจวัตรยามเช้า (ทำความสะอาด) พอถ่ายภาพที่ระลึกและเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราจะแยกย้ายกันที่ศาลเจ้า

8:30 รวมพลที่ศาลเจ้าฮิโรตะ → 8:40 สวมชุด (30 นาที) → 9:10 เรียนรู้วิธีการสักการะ (ชินโชคุจะเป็นผู้อธิบาย) (15 นาที) →

9:30 ทำความสะอาดภายในบริเวณศาลเจ้า (30 นาที) → 10:00 ถ่ายภาพที่ระลึกและเปลี่ยนเสื้อผ้า หลังจากนั้นแยกย้ายกันที่ศาลเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県青森市安方1-1-40
ราคา
"ผู้ใหญ่ 9,000 เยน/คน

ราคานี้รวม:
・ค่าโกะชุอิน-โจ(สมุดสะสมตราประทับของศาลเจ้า)
・ค่าเปิดประสบการณ์ "
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00
วันหยุดทำการ
31 ธันวาคม 2020
เวลาที่จำเป็น
8:30-10:00
หมายเหตุ
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้ว สวมหน้ากากอนามัย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ฯลฯ

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
017-734-2500

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

Joetsu Aquarium Umigatari
รายละเอียด