เปิดประสบการณ์เข้าพักและรีเฟรชที่ชุคุโบ (ที่พักสำหรับผู้มานมัสการ) ณ "ภูเขาโอโซเรซัง" ที่ดูคล้ายนรก แต่ห้อมล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันงดงาม

"ไกด์ภาษาอังกฤษจะนำชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาโอโซเรซัง คุณจะได้เปิดประสบการณ์เข้าพักที่ชุคุโบ ""คิชโชคาคุ"" "

15:00 รวมพลที่ภูเขาโอโซเรซัง (ประมาณ 35 นาทีจากเมืองมุซึ โดยรถบัสของชิโมคิตะโคซือ)

15:15 นมัสการที่ภูเขาโอโซเรซัง (นำโดยไกด์ภาษาอังกฤษ ประมาณ 45 นาที) 

16:00 เช็คอินที่ชุคุโบ (ที่พักที่สร้างขึ้นภายในวัดหรือศาลเจ้าสำหรับพระ สานุศิษย์ และผู้มานมัสการ) (ไกด์ภาษาอังกฤษจะเข้าพักที่ชุคุโบด้วยเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือคุณ)

17:00 อาบน้ำ

18:00 อาหารค่ำ และกิจกรรมอิสระ (ปิดไฟภายในอาคารเวลา 22:00)

6:00 ตื่นนอน (อาบน้ำได้ตั้งแต่เวลา 5:00)

6:30 กิจวัตรยามเช้า (สวดภาวนาและฟังพระอ่านพระธรรมคำสอน ที่อาคารจิโซเด็นและอาคารหลัก) 

7:30 แยกย้ายกันหลังรับประทานอาหารเช้า 

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県青森市安方1-1-40
ราคา
"ผู้ใหญ่ 37,000 เยน/คน (กรณีที่เข้าร่วมทัวร์ 2 ท่าน)

ราคาทัวร์รวม:
・ค่าไกด์ภาษาอังกฤษ
・ค่าที่พักที่ชุคุโบในภูเขาโอโซเรซัง"
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00
วันหยุดทำการ
31 ธันวาคม 2020
หมายเหตุ
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้ว สวมหน้ากากอนามัย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ฯลฯ

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
017-734-2500

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการสักการะและการสวดภาวนา ภายใต้แ…
รายละเอียด