ลิ้มรสชาติของเคะเซ็นนุมะ ด้วยการเยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเกและทานอาหารมื้อพิเศษที่อาคารของโรงหมักเหล้าสาเก(โอโตโกะยามะ-ฮงเต็ง)

เยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเกเก่าแก่ที่ก่อตั้งมากว่า 100 ปี และเพลิดเพลินกับอาหารว่างที่โต๊ะเตี้ยๆ แบบนั่งที่พื้น ภายในร้านบรรยากาศดีๆ ซึ่งดัดแปลงมาจากบ้านญี่ปุ่นโบราณ

โอโตโกะยามะ-ฮงเต็ง โรงหมักเหล้าสาเกเก่าแก่ที่ก่อตั้งมากว่า 100 ปี ได้ทำสิ่งที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องโดยผลิตสาเกแบบใหม่ๆ ออกมา เช่น "เคะเซ็นนุมะ-โอโตโกะยามะ" สาเกที่ยังคงอนุรักษ์กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมมาตั้งแต่ในอดีต หรือ "โซเท็งเด็ง" สาเกที่ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นและเข้ากันได้ดีกับอาหารทะเลท้องถิ่น หรือ ลิเคียวผสมกลิ่นผลไม้ที่ผลิตจากเหล้าสาเก เป็นต้น เราจะไปเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งใช้ผลิตเหล้าสาเก และเรียนรู้เกี่ยวกับความลึกซึ้งของสาเกเมื่อเทียบกับเหล้าชนิดอื่นๆ หลังจากนั้นไปทานอาหารว่างจำพวกซูชิ ฯลฯ ที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น บนโต๊ะเตี้ยๆ แบบนั่งที่พื้นภายในบ้านญี่ปุ่นโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีรูปร่างของประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
宮城県気仙沼市入沢3-8
ราคา
1 คน: 39,600 เยน
2 คน: 68,640 เยน
3 คน: 95,040 เยน
4 คน: 121,440 เยน
5 คน: 126,500 เยน

※เป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีแล้วทั้งหมด
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00
วันหยุดทำการ
วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาที่จำเป็น
"2 ชั่วโมง 30 นาที
-----------------------------
16:00-17:00 เยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเก
17:30-19:00 ทานอาหารที่โต๊ะเตี้ยๆ แบบนั่งที่พื้น "
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0226-22-4560