เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของซามูไร, กลายเป็นซามูไรสมัยใหม่, และร่วมงานเทศกาลโคมไฟหิมะเพื่ออธิษฐานให้เกิดสันติภาพ(สมาคมการท่องเที่ยวและคอนเวนชั่นแห่งโยเนซาวะ (สมาคมทั่วไปที่เป็นนิติบุคคล))

ทัวร์ไปเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของซามูไรและงานเทศกาล

ทัวร์ไปเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของซามูไร และอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพที่งานเทศกาลโคมไฟหิมะหรือ "ยูคิโดโรมาซึริ" 

วันที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโยเนซาวะและจิตวิญญาณของซามูไรแห่งตระกูลอูเอซูงิ สวมเกราะและชุดซามูไรเหมือนในภาพที่คนทั่วไปรู้จัก และร่วมการแสดงกับคณะแสดง "ไอโนะบุโชไต" พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก 

วันที่ 2 สัมผัสกับการปฏิบัติและแนวคิดของซามูไร ว่าบทบาทของซามูไรในยามที่บ้านเมืองสงบสุขไม่มีสงครามนั้นเป็นอย่างไร และซามูไรได้ช่วยคุ้มครองชาวเมืองและปกป้องอุตสาหกรรมอย่างไร โดยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองในยุคสมัยของเจ้าเมืองอูเอซูงิ โยซัง เป็นหลัก (การส่งเสริมอุตสาหกรรม: ซาชิโกะ (การปักลวดลายเรขาคณิตลงบนผ้า), การย้อมและทอผ้า ฯลฯ)

วันที่ 3 เปิดประสบการณ์โรงหมักเหล้าสาเก และทานราเม็งในคามาคุระ (โดมหิมะที่ทำจากหิมะ ซึ่งตั้งแท่นบูชาเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าแห่งน้ำ) โดยโปรแกรมในวันนี้จะเน้นที่อาหารและของที่ระลึกเป็นหลัก


ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県米沢市丸の内1-4-13
ราคา
"เริ่มต้น 95,000 เยน
(กรุณาตรวจสอบ เมื่อทำการจอง)"
เวลาเปิดทำการ
9:30-18:00
วันหยุดทำการ
ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี
เวลาที่จำเป็น
"วันที่ 1) เวลา 12:00 รวมพลที่สถานี JR โยเนซาวะ
วันที่ 3) เวลา 15:30 แยกย้ายกันที่สถานี JR โยเนซาวะ "

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0238-21-6226