เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของซามูไร, กลายเป็นซามูไรสมัยใหม่, และร่วมงานเทศกาลโคมไฟหิมะเพื่ออธิษฐานให้เกิดสันติภาพ(สมาคมการท่องเที่ยวและคอนเวนชั่นแห่งโยเนซาวะ (สมาคมทั่วไปที่เป็นนิติบุคคล))

ทัวร์ไปเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของซามูไรและงานเทศกาล

ทัวร์ไปเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แท้จริงของซามูไร และอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพที่งานเทศกาลโคมไฟหิมะอูเอซูงิหรือ ""อูเอซูงิยูคิโทโร  มาซึริ"" (พิธีดั้งเดิมในท้องถิ่นที่มีการจุดไฟในโคมไฟที่ทำด้วยหิมะนับร้อยและถ้ำหิมะนับพัน)

วันที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโยเนซาวะและจิตวิญญาณของซามูไรแห่งตระกูลอูเอซูงิ สวมเกราะและชุดซามูไรเหมือนในภาพที่คนทั่วไปรู้จัก และร่วมการแสดงกับคณะแสดง ""ไอโนะบุโชไต"" พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก

วันที่ 2 สัมผัสกับการปฏิบัติและแนวคิดของซามูไรในหัวเรื่องว่า บทบาทของซามูไรในยามที่บ้านเมืองสงบสุขนั้นเป็นอย่างไร และซามูไรได้ช่วยคุ้มครองชาวเมืองและปกป้องอุตสาหกรรมอย่างไร โดยเน้นสภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคเจ้าเมืองโยซัง อูเอซูงิเป็นหลัก (การส่งเสริมอุตสาหกรรม: ซาชิโกะ (การปักลวดลายเรขาคณิตลงบนผ้า), การย้อมและทอผ้า ฯลฯ)

วันที่ 3 เปิดประสบการณ์โรงหมักเหล้าสาเก และทานราเม็งในคามาคุระ (โดมหิมะที่ทำจากหิมะ ซึ่งตั้งแท่นบูชาเพื่อบวงสรวงเทพเจ้าแห่งน้ำ) โดยโปรแกรมในวันนี้จะเน้นที่อาหารและของที่ระลึกเป็นหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県米沢市丸の内1-4-13
ราคา
104,500 เยน (รวมภาษี)
(กรุณาตรวจสอบ เมื่อทำการจอง)
เวลาเปิดทำการ
9:30-18:00
วันหยุดทำการ
ไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี
เวลาที่จำเป็น
วันที่ 1) เวลา 12:00 รวมพลที่สถานี JR โยเนซาวะ
วันที่ 3) เวลา 15:30 แยกย้ายกันที่สถานี JR โยเนซาวะ
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 5 คน
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: จำกัดจำนวนผู้เข้า ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้วที่นำเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่ใช้งาน ฯลฯ

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0238-21-6226

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

Kumano Taisha Shrine
รายละเอียด
สวมชุดกิโมโน เครื่องแต่งกายที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น…
รายละเอียด
เทพเจ้าแห่งความรักและคู่ครอง การเปิดประสบการณ์เป็น "มิโก…
รายละเอียด
ชิมเหล้าสาเกญี่ปุ่นที่ศาลเจ้า (Sacred Sake Tasting)
รายละเอียด