เทศกาลโคมไฟ อาโอโมริ เนบุตะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県青森市
เว็บไซต์ทางการ
https://www.nebuta.or.jp/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)
開催場所
青森市内中心部

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
017-723-7211

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อนนิวโต
รายละเอียด