Yonezawa Uesugi Festival

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県米沢市相生町2丁目
เว็บไซต์ทางการ
http://uesugi.yonezawa-matsuri.jp/
ชื่อสถานที่
山形県米沢市相生町2丁目

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0238-22-9607