เรียนรู้การฟื้นฟูจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์พร้อมไกด์ทัวร์(VISIT TOHOKU Inc.)

เรียนรู้การฟื้นฟูจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์พร้อมไกด์ทัวร์ - การเดินทางเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรังสีที่ถูกต้องและความปลอดภัยของอาหาร - 

หมู่บ้านคัทสึราโอะได้รับความเสียหายจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์และกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้าน 0 คนไปชั่วคราว

บริเวณชายเขาที่รุ่งเรืองในด้านการเกษตรและปศุสัตว์ก่อนเกิดแผ่นดินไหว ไม่สามารถทำฟาร์มและปศุสัตว์ได ้เนื่องจากผลกระทบของกัมมันตภาพรังสี

10 ปีหลังจากแผ่นดินไหว ปัจจุบันการเกษตรและการทำปศุสัตว์ถูกฟื้นกลับมาอีกครั้ง ชาวบ้านกว่า 400 คนก็ได้กลับไปยังหมู่บ้านของตน

สัมผัสความอบอุ่นของผู้คนและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ชายเขาซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติที่หมู่บ้านคัทสึราโอะดังกล่าว ลองทำกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวพืชไปจนถึงการตรวจรังสีโดยมีไกด์อยู่ด้วยทุกขั้นตอน

เช็คความรู้เรื่องรังสีที่ถูกต้องและความปลอดภัยของอาหาร ไปพร้อมกับการเรียนรู้การฟื้นฟูจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
宮城県伊具郡丸森町町西22-2
ราคา
35,000 เยน
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:30 น.
วันหยุดทำการ
วันอังคาร
เวลาที่จำเป็น
2 วัน 1 คืน
หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมทัวร์ขั้นต่ำ : 2 ท่าน
สมัครได้ถึง 14 วันล่วงหน้าก่อนวันทัวร์

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
VISIT TOHOKU Inc.
หมายเลขโทรศัพท์
022-211-6221

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

Bullfighting Meet of Echigo Yamakoshi Fighting with Horns …
รายละเอียด
ทัวร์เดินชมเมืองฟุตาบะ จังหวัดฟุกุชิมะ
รายละเอียด