Tsunami Kataribe with calm after the Tsunami(MICHINORI TRAVEL TOHOKU)

ทัวร์หนึ่งวันเที่ยวชมซันริกุที่อยู่ร่วมกับทะเลที่สวยงาม (เส้นทางมิยาโกะ)

เดินป่าในเมืองที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของชายฝั่งเว้าแหว่งซันริกุและความเมตตาของท้องทะเล เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่สวยงามไม่มีที่เปรียบของทะเล ป่าไม้ และอาหารทะเลรสเลิศ ดินแดนที่เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติแห่งนี้ยังเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามินับครั้งไม่ถ้วน

เช่น สึนามิเมจิซันริกุในปีค.ศ.1896 สึนามิซันริกุครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1933 และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นในปีค.ศ.2011 และเป็นเมืองที่ต้องเผชิญกับการป้องกันภัยพิบัติสึนามิมาโดยตลอด เรียนรู้ภัยธรรมชาติและความหมายของการเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติผ่านการเล่าเรื่องในอดีต

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県盛岡市厨川1丁目17-18
ราคา
ผู้ใหญ่: 36,000 เยน
ไม่มีกำหนดค่าบริการของเด็ก
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00
วันหยุดทำการ
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาที่จำเป็น
5 ชั่วโมง
หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมทัวร์ขั้นต่ำ : 2 ท่าน

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
MICHINORI TRAVEL TOHOKU
หมายเลขโทรศัพท์
019-641-8811
อีเมล
k.miyagi@michinoritravel-tohoku.jp