Godzilla Rock

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
秋田県男鹿市船川港本山門前垂水
เว็บไซต์ทางการ
https://oganavi.com/spot/69/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0185-24-9141