Marine Rose Park Noda Tamagawa

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県九戸郡野田村大字玉川5-104-13
เว็บไซต์ทางการ
http://www.noda-kanko.com/kankou/spot/marinerose.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0194-78-2138