หุบเขาทามะกาวะ

เทือกเขาอีเดะสามารถมองเห็นใบไม้เขียวชอุ่มและใบไม้แดงได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
福島県大沼郡昭和村大芦
เว็บไซต์ทางการ
http://www.vill.showa.fukushima.jp/enjoy.stm

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0241-57-2111