Kanazawa Shimizu Spring Group

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県八幡平市松尾寄木第1地割金沢
เว็บไซต์ทางการ
http://www.pref.iwate.jp/suisan/kikan/oshirase/jouhou/007675.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0195-78-2047

ผู้ที่ดูหน้านี้ก็ดูหน้าเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

คฤหาสน์ตระกูลไซโต
รายละเอียด
ค้นหาความลับ “เกลือจากสาหร่าย” ของชิโอกามะ: ทัวร์เดินให้รู…
รายละเอียด
อดีตสิ่งก่อสร้างระบบประปาซุยเก็นจิโอมินาโตะ (ภายในสวนซุยเก…
รายละเอียด
ทะลสาบคาตานูมะ
รายละเอียด