Anatoshishiso

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
岩手県大船渡市末崎町赤土倉
เว็บไซต์ทางการ
http://sanriku-ofunato.or.jp/kanko/124/
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
0192-29-2359