Frost Covered Trees of Zao

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県山形市蔵王温泉229−3
เว็บไซต์ทางการ
http://zaoropeway.co.jp/zao/winter/lightup.html
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
รีวิว (TripAdvisor)

สอบถามได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์
023-694-9518