พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเมืองโทวาดะ(พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเมืองโทวาดะผู้ดูแลจัดการ N&A inc.)

ทริปชื่นชมศิลปะ ณ เมืองโทวาดะจังหวัดอาโอโมริ ไปสัมผัสกับศิลปะแนวใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกัน!

จัดแสดงผลงานอย่างถาวร 38 ผลงานของ 33 กลุ่มศิลปินแนวหน้าของโลก เช่น ยาโยอิ คุสามะ, โยชิโตโมะ นาระ, Ron Muek เอกลักษณ์ของที่นี่ คือ ห้องนิทรรศการแต่ละห้องซึ่งเป็น "บ้านแห่งศิลปะ" ที่ตั้งแยกจากกันอย่างกระจัดกระจายอยู่ภายในตัวพิพิธภัณฑ์ แต่ถูกเชื่อมกันด้วยทางเดินกระจก ไม่เพียงแต่ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่บริเวณรอบๆ ยังมีลานศิลปะที่น่าตื่นเต้น ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถเพลิดเพลินกับศิลปะที่น่าสนใจขณะเดินเล่นได้ ตัวอาคารได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก ริวเอะ นิชิซาวะ มีไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วย (บางวันอาจไม่มีไกด์ภาษาอังกฤษประจำอยู่)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県十和田市西二番町10-9
ราคา
1,200 เยน (520 เยนเมื่อไม่มีนิทรรศการพิเศษ) ฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและต่ำกว่า
ค่าเข้าสำหรับกลุ่ม (20 คนขึ้นไป) 1,100 เยน (410 เยนเมื่อไม่มีนิทรรศการพิเศษ)
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00 (ต้องเข้าไปในอาคารก่อน 16:30)
วันหยุดทำการ
วันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดวันถัดไป), ปลายปีและปีใหม่, ปิดเพื่อซ่อมบำรุง
เวลาที่จำเป็น
1 ชั่วโมง
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเมืองโทวาดะ
ผู้ดูแลจัดการ N&A inc.
หมายเลขโทรศัพท์
0176-20-1127