เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่โออิราเสะ-เคริว(สมาคมวิจัยทรัพยากรธรรมชาติโออิราเสะ (NPO)(ชื่อที่เรียกทั่วไป: "โออิเค็น" ))

ทัวร์เดินป่ากลุ่มเล็กแบบมีไกด์นำทาง ที่บริเวณต้นน้ำของโออิราเสะ-เคริวซึ่งบอกเล่าเสน่ห์ของโออิราเสะ-เคริว เกี่ยวกับพืช ประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา ฯลฯ

ทัวร์ศึกษาธรรมชาติที่บริเวณต้นน้ำ (ระยะทางประมาณ 2.7 กม.) ของโออิราเสะ-เคริว ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น "ป่ามอสอันมีค่าของญี่ปุ่น" เป็นทัวร์เดินป่ากลุ่มเล็กแบบมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญนำทางพาคุณไปศึกษาเสน่ห์ของโออิราเสะ-เคริว ในมุมมองต่างๆ เช่น พืช ประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา ฯลฯ สำหรับระยะทางซึ่งถ้าเดินอย่างเดียวจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง เราจะพาคุณเดินไปศึกษาธรรมชาติไปโดยใช้เวลา 3 เท่าของปกติ (3 ชม.) เป็นคอร์สที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศของป่าดึกดำบรรพ์ที่เต็มไปด้วยมอสและเฟิร์น ต้นไม้ใหญ่ น้ำตก และลำธารที่สวยงาม ที่กระจุกตัวอยู่ในหุบเขาลึกรูปตัวยูได้ นอกจากนี้ ยังมีลำธารสวยงามที่เป็นวิวทิวทัศน์ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ถ่ายภาพที่ขึ้นชื่ออีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
青森県十和田市西二十三番町11-1-103
ราคา
ผู้ใหญ่ 1 คน 7,000 เยน/คน (สูงสุด 6 คน)
ผู้ใหญ่ 2 คน 6,000 เยน/คน
ผู้ใหญ่ 3 คน 5,500 เยน/คน 
นักเรียนประถม 3,500 เยน/คน
※รวมภาษีและค่าประกันคุ้มครองแล้ว
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00
※เปิดบริการโดยปรับตามเวลามาถึงของรถบัสประจำทาง
วันหยุดทำการ
ไม่กำหนดเวลาหยุดที่แน่นอน
เวลาที่จำเป็น
3 ชั่วโมง 30 นาที
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
สมาคมวิจัยทรัพยากรธรรมชาติโออิราเสะ (NPO)
(ชื่อที่เรียกทั่วไป: "โออิเค็น" )
หมายเลขโทรศัพท์
0176-23-5866