ภูเขายุโดะโนะซัง การเปิดประสบการณ์ปฏิบัติธรรม(แผนกการท่องเที่ยวโชโค, Shoko Corporation Co., Ltd.)

(Shoko Corporation Co., Ltd.)

ภูเขาสำหรับปฏิบัติธรรม มาลองเปิดประสบการณ์ปฏิบัติธรรมแบบ "ยามะบุชิ(พระที่ปลีกวิเวกจำศีลบนเขา)" ที่คุณจะได้เกิดใหม่ทั้งกายและใจกันดูไหม?

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 3 ลูกแห่งเดวะ เปิดเมื่อ 1400 ปีก่อน ถือเป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับบูชาภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น พระที่อุทิศให้กับการปฏิบัติธรรมในภูเขาเหล่านี้ เรียกว่า "ยามะบุชิ" ยามะบุชิจะปฏิบัติตามศาสนาโบราณที่เรียกว่า "ชูเก็นโด" เพื่อควบคุมตนเองและพัฒนาตนเอง ผ่านการฝึกฝนและพิธีกรรมของภูเขาเหล่านี้ ในคอร์สจะมีการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของยามะบุชิและพระภูเขา, "ทาคิเกียว(การชำระล้างร่างกายและจิตใจที่น้ำตก)", เทศกาลไฟ (เดินบนไฟ), และอาหารระหว่างปฏิบัติธรรม สามารถสอบถามเกี่ยวกับการเข้าพักที่ "ซังโรโชะ(สถานที่ในศาลเจ้าหรือวัด สำหรับสวดภาวนา)" ได้ หากคุณไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น กรุณาจัดเตรียมล่ามมาด้วย (มีค่าใช้จ่าย) รายละเอียดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฯลฯ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県鶴岡市山形県鶴岡市錦町2-60
ราคา
กรณีที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน ราคา 9,000 เยน/คน (รวมภาษี) ราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อเรา ราคานี้ไม่รวมค่าล่าม ราคานี้รวมการเช่าชุดยูกาตะสีขาว แต่คุณสามารถซื้อผ้าเตี่ยว, ชุดสำหรับพิธีการชำระล้างจิตและกายให้บริสุทธิ์ (ผู้หญิงเท่านั้น), รองเท้าฟาง ฯลฯ ได้
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00
วันหยุดทำการ
ปลายเดือนกรกฎาคม-ปลายเดือนกันยายน
เวลาที่จำเป็น
6 ชั่วโมง
หมายเหตุ
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: ①ให้บริการเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น จึงไม่มีการสัมผัสกับแขกรายอื่น ②เตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่โถงด้านหน้าของจุดสวดจำศีล (จุดรวมพล) และโรงอาหาร ③พนักงานที่จุดสวดจำศีลสวมหน้ากากอนามัย และขอความร่วมมือให้แขกสวมด้วย ④เปิดหน้าต่างถ่ายเทอากาศในจุดสวดจำศีล (กิจกรรมการบำเพ็ญเพียรจะจัดนอกอาคาร) ⑤ตรวจเช็กสภาพร่างกาย เตรียมพร้อมในการตรวจวัดอุณหภูมิ ⑥โรงอาหารมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเป็นระยะ

สอบถามได้ที่

สอบถามได้ที่
แผนกการท่องเที่ยวโชโค, Shoko Corporation Co., Ltd.
หมายเลขโทรศัพท์
0235-24-2550