หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 18 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

วัดซุยกันจิ

 • จังหวัดมิยะกิ

วัดเซนที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระ Jikaku Daishi Ennin เมื่อปีค.ศ.828 ซึ่งเป็นวัดเซนที่ใหญ่ที…

詳細はこちら
วัดซุยกันจิ

วัดเอนสึอิน

 • จังหวัดมิยะกิ

ในสถานที่นี้ มีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศที่สำคัญ "San-Keiden" ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมขอ…

詳細はこちら
วัดเอนสึอิน

Matsushima Fish Market

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Matsushima Fish Market

Matsushima Oyster Festival

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Matsushima Oyster Festival

Tray of the Matsushima river-floating offering lanterns ce…

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Tray of the Matsushima river-floating offering lanterns ce…

Shiogama Seafood Market

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Shiogama Seafood Market

Matsushima Onsen

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Matsushima Onsen

Kaisho no Yakata Kyu Kamei-tei

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Kaisho no Yakata Kyu Kamei-tei

Shiogama Shrine

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Shiogama Shrine

โกะไดโด

 • จังหวัดมิยะกิ

เมื่อค.ศ.807 ปี ซามูไรชื่อSakanoueno Tamuramaro ได้เดินทางมาถึงภาคตะวันออกโทโฮกุ และได้ส…

詳細はこちら
โกะไดโด

หมู่เกาะกิ่งสนมัตสึชิมะ หนึ่งในไตรทรรศน์แห่งญี่ปุ่น

 • จังหวัดมิยะกิ

มัตสึชิมะเป็นอ่าวแรกของญี่ปุ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรยูเนสโก้ว่าเป็น "อ่าวที่…

詳細はこちら
หมู่เกาะกิ่งสนมัตสึชิมะ หนึ่งในไตรทรรศน์แห่งญี่ปุ่น

Fukuurajima

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Fukuurajima

Kanrantei

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Kanrantei

Matsushima

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Matsushima

Shiogama Minato Festival

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Shiogama Minato Festival

สัมผัสจิตรกรรม Kokeshi

 • จังหวัดมิยะกิ

จังหวัดมิยากิมีผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาที่ทำจากไม้เรียกว่า "Kokeshi" ซึ่งมีความแตกต่างก…

詳細はこちら
สัมผัสจิตรกรรม Kokeshi

มารีนเกตชิโอะคามะ

 • จังหวัดมิยะกิ

“มินาโตะโอเอซิส มารีนเกตชิโอะคามะ” เป็นสถานที่พักคนเดินทาง มีเรือล่องแม่น้ำออกจากสะพาน ค…

詳細はこちら
มารีนเกตชิโอะคามะ

Senshinan

 • จังหวัดมิยะกิ

詳細はこちら
Senshinan
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!