หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 20 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

ชายฝั่งทะเนะสะชิ

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ชายฝั่งทะเนะสะชิอยู่ในอุทยานของญี่ปุ่นซังริกุฟุคโคซึ่งได้รับเลือกเป็นสถานที่วิวสวยของญี่…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
ชายฝั่งทะเนะสะชิ

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และปร…

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

อาคารหกหลังที่สร้างขึ้นในยุคไทโชได้รับการกำหนดให้เป็น "สมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องไ…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และปร…

Misawa Aviation & Science Museum

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Misawa Aviation & Science Museum

Hachinohe Yatai Village Mirokuyokocho

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Hachinohe Yatai Village Mirokuyokocho

Hasshoku Center

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Hasshoku Center

Benten Island

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Benten Island

Terayama Shuji Memorial

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Terayama Shuji Memorial

ชายฝั่งโคฟุนาโตะ

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

สนามหญ้าเรียบๆ กับประภาคารหลังเล็กช่วยรังสรรค์ให้ชายฝั่งโคฟุนาโตะมีความสวยงามดั่งภาพศิลป…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
ชายฝั่งโคฟุนาโตะ

The best Statue of Liberty in Japan

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
The best Statue of Liberty in Japan

Hachinohe Embri

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Hachinohe Embri

เทศกาลแห่เกี้ยว ฮาจิโนะเฮะ ซันชะไทไซ

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
เทศกาลแห่เกี้ยว ฮาจิโนะเฮะ ซันชะไทไซ

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และปร…

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ประวัติศาสตร์การผลิตสาเกของเราเริ่มต้นตั้งแต่สิ้นสุดยุคสมัยเอโดะ  โรงบ่มเหล้ามุราอิ…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และปร…

Obirakitai

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Obirakitai

Takaiwa Observatory

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Takaiwa Observatory

Horse Riding in Tanesashi Coast

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Horse Riding in Tanesashi Coast

Korekawa Archaeological Museum

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Korekawa Archaeological Museum

Fruit parlor

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Fruit parlor

Tsutsujinomori Camping Site

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Tsutsujinomori Camping Site

Tanesashi Coast Information Center

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Tanesashi Coast Information Center

Mutsu Minato Ekimae Morning Market

 • จังหวัดอะโอะโมะริ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Mutsu Minato Ekimae Morning Market
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!