หาสถานที่ท่องเที่ยวในโทโฮคุ

ค้นหาโดยกำหนดเงื่อนไข
 • เลือกหมวดหมู่
 • เลือกพื้นที่
 • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 792 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Rikuchu Masaki Lighthouse

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Rikuchu Masaki Lighthouse

Tsuru no Yu Onsen

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Tsuru no Yu Onsen

Yasu Waterfall

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Yasu Waterfall

Mt. Yahiko

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Mt. Yahiko

Yahikoyama Skyline

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Yahikoyama Skyline

Namahage Sedo Festival

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Namahage Sedo Festival

Kitakami Michinoku Geino Festival

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kitakami Michinoku Geino Festival

Kohata Flag Festival

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kohata Flag Festival

บ่อน้ำพุร้อนอัทสึมิ

 • จังหวัดยะมะกะตะ

แนะนำการเดินเล่นเลียบแม่น้ำอัทสึมิซึ่งไหลผ่านย่านบ่อน้ำพุร้อนที่ตลอดฤดูกาลทั้งสี่จะมีอะไ…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
บ่อน้ำพุร้อนอัทสึมิ

Ofunato Yume Shopping District

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Ofunato Yume Shopping District

Oku-no-Hosomichi Obanazawa Soba Kaido

 • จังหวัดยะมะกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Oku-no-Hosomichi Obanazawa Soba Kaido

Otaka Poppo

 • จังหวัดยะมะกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Otaka Poppo

Kappabuchi

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kappabuchi

Beetle Natural Kingdom Mushimushi Land

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Beetle Natural Kingdom Mushimushi Land

Glass Studio Gen

 • จังหวัดมิยะกิ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Glass Studio Gen

Road Staion Karamushiorinosato Showa

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Road Staion Karamushiorinosato Showa

Junsai Picking

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Junsai Picking

สึนะกิออนเซ็น

 • จังหวัดอิวะเตะ

เป็นเรื่องเล่าสืบต่อๆกันมาว่า ในสมัยเฮอันระยะสุดท้าย เกิดสงคราม“Gosannennoeki” ในช่วงส…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
สึนะกิออนเซ็น

Namahage

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Namahage

Oshima Shoyanoie

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Oshima Shoyanoie

Mataginoyu

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Mataginoyu

Matsuo Park

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Matsuo Park

Millet Park

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Millet Park

Yakurai Garden

 • จังหวัดมิยะกิ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Yakurai Garden

Abukuma-kyo

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Abukuma-kyo

Myosenji Temple

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Myosenji Temple

Yasu Waterfall

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Yasu Waterfall

Adatara Resort

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Adatara Resort

Mt. Adatara

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Mt. Adatara

Appi Urushi Studio

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Appi Urushi Studio

Ichinotaki / Ninotaki

 • จังหวัดยะมะกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Ichinotaki / Ninotaki

Unganji Temple

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Unganji Temple

Shiogama Seafood Market

 • จังหวัดมิยะกิ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Shiogama Seafood Market

Hanakiyama Garden

 • จังหวัดฟุคุชิมะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Hanakiyama Garden

Kaiunbashi Bridge

 • จังหวัดอิวะเตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kaiunbashi Bridge

Kakunodate Birch Textile Museum

 • จังหวัดอะคิตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Kakunodate Birch Textile Museum

VINESPA

 • จังหวัดนิอิกะตะ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
VINESPA

Katanuma Lake

 • จังหวัดมิยะกิ

ดูข้อมูลพื้นฐาน
Katanuma Lake

แหลมอิวาอิ

 • จังหวัดมิยะกิ

ณ ด้านหน้าแหลมที่ห้อมล้อมด้วยป่าสน ท่านจะพบเห็นต้นสนบางต้นที่เหลือเป็นตำนานหลังจากประสบเ…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
แหลมอิวาอิ

อาคารหลังคาแดง ธนาคารอิวาเทะ

 • จังหวัดอิวะเตะ

อาคารแห่งนี้แต่เดิมเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารโมริโอกะ สร้าขึ้นเมื่อปีเมจิที่ 44 (191…

ดูข้อมูลพื้นฐาน
อาคารหลังคาแดง ธนาคารอิวาเทะ
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลดูได้ที่นี่!