Shiogama Minato Festival

Shiogama Minato Festival
ที่อยู่
宮城県塩竈市
หมายเลขโทรศัพท์
022-364-1165
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์