รถ "เทศกาลฮินะ" แห่ง "ชุคุบะ (บ้านพักในสมัยเอโดะ)"(Hanamaki Tourism Association)

คอร์สนั่งรถแท็กซี่สัมผัส "ตุ๊กตาฮินะ" ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่น

รถ
เป็นคอร์สนั่งรถแท็กซี่เที่ยวชมงาน "ตุ๊กตาฮินะ" ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่น  คุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่ขณะเดินเที่ยวรอบๆ เมือง ที่เรียงรายไปด้วย "ซึรุชิฮินะ (ตุ๊กตาฮินะแบบแขวน)" ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่มีสีสันสดใส แขวนไว้ที่เพดานเพื่อขอพรให้ลูกๆ เติบโตอย่างแข็งแรง และการประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตาฮินะตามย่านช้อปปิ้งที่ยังมีบรรยากาศแบบเก่าๆ หลงเหลืออยู่ สำหรับอาหารกลางวัน เราได้เตรียมชุดอาหารญี่ปุ่นในธีมเทศกาลฮินะไว้ให้คุณ (ที่ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปีจะมีการจัด "เทศกาลฮินะ" ที่บ้าน เพื่อขอพรให้เด็กผู้หญิงเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง โดยจะประดับตกแต่งตุ๊กตาที่เรียกว่า "โอฮินะซามะ", "ฮินะนิงเงียว", "ฮินะคาซาริ" ไว้ที่บ้าน)นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปเพลิดเพลินได้ด้วย "รถเทศกาลฮินะแห่งชุคุบะ" ที่คุ้มค่าและสะดวกสบาย ซึ่งสามารถขึ้นได้จากออนเซ็น และสถานีรถไฟต่างๆวันที่วิ่งบริการ: 21 กุมภาพันธ์ 2020 (ศุกร์) - 3 มีนาคม 2020 (อังคาร)
ที่อยู่
岩手県花巻市葛3-183-1
หมายเลขโทรศัพท์
0198-29-4522
เวลาเปิดทำการ
8:30-17:30
ราคา
5,000 เยน/คน (รวมค่าแท็กซี่, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารกลางวัน, รวมภาษี)
*แท็กซี่เป็นแบบนั่งด้วยกัน
เวลาที่จำเป็น
5 ชั่วโมง
หมายเหตุ
จำนวนคนขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม: 1 คน

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์