เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการสักการะและการสวดภาวนา ภายใต้แสงจากโคมไฟ          

"นำโดยไกด์ภาษาอังกฤษ! เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการนมัสการและการสวดภาวนา ภายใต้แสงไฟจากเนบุตะ (โคมไฟ) ณ ศาลเจ้าฮิโรตะ"

เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิธีการสักการะและการสวดภาวนา ภายใต้แสงจากโคมไฟ          
ณ "ศาลเจ้าฮิโรตะ" ในเขตนางาชิมะของเมืองอาโอโมริ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนมัสการ โดยมีเจ้าอาวาสมาสวดภาวนาตามพิธีการ ภายใต้โคมไฟเนบุตะที่ดีไซน์โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเนบุตะโดยเฉพาะ ตอนท้ายดื่มเหล้าสาเกที่ใช้ถวายเทพเจ้า พร้อมทั้งรับของที่ระลึกสำหรับการสวดภาวนาเป็นเครื่องรางในกล่องไม้แบบออริจินัลของศาลเจ้าฮิโรตะ และโกะชุอิน-โจ (สมุดสะสมตราประทับของศาลเจ้า) (ตามรูป)17:00 รวมพลกันที่ศาลเจ้า → 17:30 เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนมัสการ (15 นาที) → 18:40 เปิดประสบการณ์สวดภาวนา (40 นาที) → 18:40 ดื่มเหล้าสาเกที่ใช้ถวายเทพเจ้า (20 นาที) → 19:00 แยกย้ายกันที่ศาลเจ้า
ที่อยู่
青森県青森市安方1-1-40
หมายเลขโทรศัพท์
017-734-2500
เวลาเปิดทำการ
9:00-17:00
ราคา
"ผู้ใหญ่ 28,000 เยน/คน

ราคานี้รวม:
・ค่าไกด์ภาษาอังกฤษ
・ค่าโกะชุอิน-โจ(สมุดสะสมตราประทับของศาลเจ้า) "
เวลาที่จำเป็น
17:00-19:00
หมายเหตุ
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้ว สวมหน้ากากอนามัย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ฯลฯ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์