"ฮาดากะไมริ" การอธิษฐานแบบเงียบๆ(บริษัท อินเอาท์บาวด์ เซ็นได-มาซึชิมะ จำกัด)

ฮาดากะไมริ" เป็นการอธิษฐานขอให้โรงหมักเหล้าสาเกมีคุณภาพดียิ่งขึ้นและปลอดภัย เป็นพิธีกรรมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการสืบสานกันมาทุกๆ ปี ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของญี่ปุ่น

ว่ากันว่าเทศกาล "ฮาดากะไมริ" นั้น เริ่มต้นโดยโทจิ (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการหมักเหล้าสาเกญี่ปุ่น) ซึ่งจะเริ่มเตรียมการหมักเหล้าสาเกในช่วงที่อากาศหนาวจัด และได้รับการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมงานจะแต่งตัวโดยใช้ผ้าขาวคาดที่ศีรษะ ผ้าขาวพันที่อก โดยที่ปากจะคาบ "ฟูคูมิคามิ" ไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพูด ส่วนมือขวาจะถือกระดิ่ง และมือซ้ายจะถือโคมไฟ มีผู้เข้าร่วมนมัสการหลายพันคนจากที่ต่างๆ ในเมือง เทศกาลนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูหนาวของเมืองเซนได ซึ่งเป็นเมืองแห่งพฤกษชาติ ทัวร์นี้จะพาคุณไปเยี่ยมชมโรงหมักเหล้าสาเกซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ สำหรับอาหารกลางวันทานเมนูคู่กับเหล้าสาเก หลังจากนั้นเข้าร่วมเทศกาลฮาดากะไมริ (พิธีกรรมเดินแห่จากเมืองอิชิโนะมาคิไปยังศาลเจ้า โดยผู้เข้าร่วมจะพันผ้าที่อก และสวมถุงเท้าทาบิและรองเท้าโซริ) หรือเลือกที่จะไม่ร่วมขบวนแห่ แต่ช่วยเตรียมงานและพิธีชำระล้างที่ศาลเจ้า (พิธีทางศาสนาเพื่อชำระล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ เช่น บาป มลทิน ความชั่วร้าย ต่างๆ ออกจากร่างกายและจิตใจ) และเปิดประสบการณ์ออกร้าน ฯลฯ แทนก็ได้ 
ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区国分町3丁目11-5 日宝勾当台西ビル7階
หมายเลขโทรศัพท์
022-302-7430
เวลาเปิดทำการ
9:00-18:00 (สำนักงานใหญ่)
ราคา
"1 คน 156,750 เยน
2 คน 113,850 เยน
3 คน 109,450 เยน
4 คน 108,900 เยน
5 คน 101,200 เยน"
เวลาที่จำเป็น
14 มกราคม 9:00-21:30
หมายเหตุ
มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา: จำกัดจำนวนผู้เข้า ติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่มือและนิ้วที่นำเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย ถ่ายเทอากาศภายในห้อง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่ใช้งาน ฯลฯ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์