[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี - (ดูงาน อุชิกาซากิ ชูโซ)(อุจิกะซากิ ชูโซ)

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี - (ดูงาน อุชิกาซากิ ชูโซ)

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี -  (ดูงาน อุชิกาซากิ ชูโซ)
ในปี 1618 มีการสร้างถนนเส้นใหม่เชื่อมระหว่างโอชุไดโดโยชิโอกะ ยาโดะ และ นานาคิตะจูกุ โดยได้มีการเล่าว่า อุชิกะซากะ ชิตุโกะ ได้รับคำสั่งจากท่านดาเตะ มาซามุเนะ ในการตั้งที่ทำการไปรษณีย์ ณ เมืองโทมิยะ ในปี 1661 ได้มีการเริ่มอุตสาหกรรมการผลิตเหล้าสาเก และอยู่ในจังหวัดยาวนานมากว่า 350 ปีนับแต่ก่อตั้ง ซึ่งถือว่ามีประวัติศาสตร์และขนมธรรมเนียมประเพณีที่ยาวนานแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โรงบ่มเหล้าถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกในช่วงเคโอ โดยกำแพงสีขาวหนาเป็นการบอกถึงภูมิปัญญาและช่วงเวลาอันยากลำบากของบรรพบุรุษ ในฤดูหนาวที่เย็นยะเยือก การผลิตเหล้าสาเกจะใช้ความเย็นของธรรมชาติในการผลิตซึ่งเป็นเทคนิคที่ถูกสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
ที่อยู่
宮城県富谷市富谷新町27
หมายเลขโทรศัพท์
022-358-2026
เวลาเปิดทำการ
8:30-17:00
ราคา
ฟรี
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ
จำนวนน้อยที่สุด: 1 ท่าน

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์