[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี - (โรงบ่ม โอคุโนะมัตสึ)(บริษัท โอคุโนะมัตสึ สาเกะ บริวเวอรี่)

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี - (โรงบ่ม โอคุโนะมัตสึ)

[TOHOKU BREWING Tourism] - การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และประเพณี -  (โรงบ่ม โอคุโนะมัตสึ)
นอกจากการได้ลิ้มรสไลน์อัพสาเกของเราที่เรียงรายได้ตลอดเวลาแล้วนั้น เรายังจัดแสดงวิธีการบ่มเหล้า และ อธิบายกระบวนการผลิตแบบเข้าใจง่าย พร้อมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าดั้งเดิมของโอคุโนะมัตสึ ในแต่ละฤดูกาลเรามีการแนะนำเมนูอาหารที่เข้ากันได้กับสาเกของเราให้คุณได้มาเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติสาเกอีกด้วย
ที่อยู่
福島県二本松市長命69
หมายเลขโทรศัพท์
0243-22-2153
เวลาเปิดทำการ
10:00-17:00
ราคา
ฟรี
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์