"น้ำพุร้อนแนวใหม่ของโทโฮคุ โปรแกรมที่พัก หมู่บ้านฮานามากิออนเซน"(บริษัท ฮันคิว ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

น้ำพุร้อนสไตล์ใหม่ที่ช่วยให้คุณเสริมสร้างสุขภาพความงดงามทั้งกายและใจ ณ "โอซาวะ ออนเซน" โรงแรมเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนภูเขา และ บ่อน้ำร้อนหินธรรมชาติที่ลึกที่สุดของญี่ปุ่น "นามาริออนเซน"

โทโฮคุ ดินแดนที่มีชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนออนเซนของประเทศญี่ปุ่น โดยมีบ่อน้ำพุร้อนชั้นน้ำรวมตัวอยู่มากมายก คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิวทิวทัศน์สุดแสนงดงามจากคาวมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและอดีตที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี โอซาวะออนเซน เป็นโรงแรมในหมู่บ้านบนภูเขาที่ได้รับความนิยมจากนักเขียนหลายคนในเรื่องทิวทัศน์ที่เรียบง่ายและความคิดถึงเช่นภาพทิวทัศน์, หลังคามุงจากและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน และ "นามาอิออนเซน" บ่อน้ำร้อนที่มีส่วนผสมของตะกั่วซึ่งได้รับความนิยมในฐานะสปาธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีชื่อเสียงด้านอ่างหินธรรมชาติที่มีความลึกมากที่สุดในญี่ปุ่น คุณสามารถเพลิดเพลินบ่อน้ำพุร้อนออนเซนที่เป็นตัวแทนของฮานามากิออนเซนทั้ง 2 แห่ง และสัมผัสกับมรดกโลกอย่างฮิราอิซึมิ พร้อมทั้งซึมซับวิถีชีวิตชนบท ไปพร้อมกับกิจกรรมที่ให้คุณได้เข้าใจทั้งวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์