หมู่บ้านคาจิกะ(บริษัท ฮยาคุเซ็นเร็นมะ จำกัด)

ณ ปัจจุบันยังมีสถานที่ๆ ภูเขา แม่น้ำ และ มนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณได้มาใช้เวลาพักผ่อนของคนในหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีทิวทัศน์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเลย

หมู่บ้านคาจิกะ
หมู่บ้านคาจิกะ เป็นโรงแรมบ้านไร่ที่อยู่ในเมืองโทเมะ จังหวัดมิยากิ ที่นี่คือที่พักสไตล์กระท่อมริมเขาที่ได้รับการปรับปรุงมาจากบ้านไร่อายุ 150 ปี ที่โทเมะโจว โทโมมาชิ นั้น ได้มีวิวทิวทัศน์ของบ้านไร่ตั้งแต่ในอดีต แม่น้ำโอกาวะที่ไหลผ่านหน้าหมู่บ้านคาจิกะ จะมีปลาสิงโตและปูซาวากะนิอาศัยอยู่ ภายในอาคารยังมีการเลี้ยงผึ้งญี่ปุ่นอยู่ด้วย ไม่เพียงแค่ผู้ที่มาพักค้างคืน เรายังมีกิจกรรมสุดสนุกให้คุณได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในบ้านไร่ภายในหนึ่งวันอีกด้วย กรุณามาใช้ช่วงเวลาเพื่อการผ่อนคลายในคณะที่ชื่นชมความงามของวิวทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนี้เราได้เตรียมอาหารพื้นบ้านของเราที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติของบ้านไร่ และ อาหารป่าไว้รอทุกท่านมาลิ้มลอง
ที่อยู่
宮城県登米市東和町米谷字相川91
หมายเลขโทรศัพท์
050-2018-3728
เวลาเปิดทำการ
"เชคอิน 10:00
เชคเอ้าท์ 10:00"
ราคา
8,950 เยน ต่อ คน
เวลาที่จำเป็น
2 วัน 1 คืน ขึ้นไป
หมายเหตุ
จำนวนน้อยที่สุด 1 คน

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์