เทศกาลหุ่นโคมไฟ โกโจกาวะราตะ ทะจิเนะบุตะ

เทศกาลหุ่นโคมไฟ โกโจกาวะราตะ ทะจิเนะบุตะ
ที่อยู่
青森県五所川原市
หมายเลขโทรศัพท์
0173-38-1515
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์