เทศกาลกลองไทโกะ โมริโอกะ

เทศกาลกลองไทโกะ โมริโอกะ
ที่อยู่
岩手県盛岡市中央通
หมายเลขโทรศัพท์
019-624-5880
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์