Sendai Tanabata Fireworks

Sendai Tanabata Fireworks
ที่อยู่
宮城県仙台市
หมายเลขโทรศัพท์
022-265-8185
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์