พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะความารีนฟุคุชิมะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่จะให้คุณได้เดินท่ามกลาง “ชิโอะเมะโนะอุมิ”

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะความารีนฟุคุชิมะ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำธีม ""จุดตัดกระแสน้ำ"" ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นจุดไขว้กันระหว่างกระแสน้ำอุ่นคุโระชิโอะอันเป็นเอกลักษณ์ของทะเลฟุคุชิมะกับกระแสน้ำเย็นโอะยะชิโอะ  
ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงมากมาย ทั้งแบบจำลองระบบนิเวศในเขตฮะมะโดริ จังหวัดฟุคุชิมะ โซนเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ทะเลและโซนสัตว์น้ำในเขตปะการัง เป็นต้น จุดน่าสนใจเป็นพิเศษในบรรดานั้นคือ อุโมงค์น้ำขนาดใหญ่ ""ชิโอะเมะโนะอุมิ"" ซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำสามเหลี่ยมแห่งแรกของโลก คุณสามารถเดินบนจุดตัดระหว่างกระแสน้ำคุโระชิโอะกับโอะยะชิโอะ และชมปลาที่อาศัยอยู่ในกระแสน้ำแต่ละแห่งได้อย่างใกล้ชิด
สถาปัตยกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหินนำโชคอย่างอะความารีนซึ่งจะช่วยให้เดินเรือได้อย่างปลอดภัยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเช่นกัน และหลังคากระจกช่วยให้มีแสงธรรมชาติสาดส่องเข้ามาภายในอาคาร
ขอแนะนำอาคารกิจกรรมสำหรับเด็กชื่อ “อะความารีน เอ้ก (Aquamarine Egg)” ซึ่งครบครันไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่จะช่วยให้พวกเด็กๆ มีจิตสำนึกต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น เรียนรู้การเคารพชีวิตโดยเตรียมอาหารและทานปลาที่ตกเอง ณ ตรงนั้นเลย
นอกจากนี้ ยังครบถ้วนไปด้วยกิจกรรมให้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์อย่างการทัวร์เบื้องหลัง ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีภัตตาคารและร้านซูชิที่จะให้คุณได้ทานอาหารพลางชมวิวทะเลด้วยบริเวณกลางแจ้งก็อัดแน่นไปด้วยความสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาดเทียม “จาโนะเมะบีช” หรือ “วากุวากุซาโตะยามะ/โจมงโนะซาโตะ”
ที่อยู่
福島県いわき市小名浜辰巳町50
หมายเลขโทรศัพท์
0246-73-2525
เวลาเปิดทำการ
วันที่ 21 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 9.00 - 17.30 น.

วันที่ 1 ธันวาคม - 20 มีนาคม
9.00 - 17.00 น.
ราคา
บุคคลทั่วไป 1,800 เยน (หมู่คณะ 20 คนขึ้นไปจะเป็นราคาคนละ 1,500 เยน)
นักเรียนประถม - นักเรียนมัธยมปลาย 900 เยน (หมู่คณะ 20 คนขึ้นไปจะเป็นราคาคนละ 750 เยน)
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์