พิพิธภัณฑ์เอจิ สึบุรายะ

พิพิธภัณฑ์เอจิ สึบุรายะ
พิพิธภัณฑ์เอจิ สึบุรายะเป็นสถานที่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้กำกับเอจิ สึบุรายะ ผู้ซึ่งถูกขนานนามให้เป็น “เทพเจ้าแห่งการถ่ายทำเทคนิคพิเศษ"ที่มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองสุคากาวะ และยังเป็นสถานที่เพื่อถ่ายทอดความสำคัญของการเรียนรู้และความมหัศจรรย์ของการท้าทายให้กับเด็กๆ เพื่อสร้างฝันให้กับผู้คนที่เกิดในรุ่นต่อๆ ไปในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีการแนะนำเรื่องราวของผู้กำกับเอจิ สึบุรายะและชีวประวัติตลอดระยะเวลา 68 ปี โดยจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของบอร์ดแนะนำและวิดีโอการสัมภาษณ์ เป็นต้น มีการจัดแสดงวิดีโออธิบายวิธีการสร้างเทคนิคพิเศษ นอกจากนี้ยังมีหนังสือสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสเปเชียลเอฟเฟค รวมถึงสมุดภาพที่เป็นต้นแบบของไอเดีย เพื่อเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จของผู้กำกับเอจิและเสน่ห์ของสเปเชียลเอฟเฟค
■ กล่องอัตชีวประวัติเอจิ สึบุรายะ (Eiji Tsuburaya’s Chronicle Box)บูธแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการตามรอยการดำเนินชีวิตของเอจิ สึบุรายะ โดยเน้นไปที่เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ช่วงเวลา
■ ห้องศิลป์แห่งจินตนาการคือพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและหนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ "ชีววิทยาศาสตร์” และ “กลศาสตร์” และอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึง "ความสำคัญของการเรียนรู้" ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้กำกับเอจิ สึบุรายะพยายามที่จะสื่อสารให้เด็กๆ ได้เข้าใจ
■ สตูดิโอสเปเชียลเอฟเฟคแบบจำลองย่อส่วนของ Toho Film Studio (ปัจจุบันคือ TOHO STUDIOS) ที่ผู้กำกับเอจิใช้ในการทำงานสร้างสรรค์ผลงานมากมาย
■ กำแพงเชื่อมโยงเรื่องราวของเอจิ สึบุรายะ (Eiji Tsuburaya Network Wall)มีการจัดแสดงนิทรรศการ “กำแพงเชื่อมโยงเรื่องราว” ที่ผู้ค้นคว้าสามารถเลือกเนื้อหาที่อยากค้นหาได้ โดยจะมีทั้งวิดีโอสัมภาษณ์ที่จะเปิดเผยตัวตนของผู้กำกับเอจิ ซึ่งนำเสนอโดยแบ่งออกเป็นตอนต่างๆ และยังมีการแนะนำผลงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสัมพันธ์กับบุคคลที่หลากหลายในแวดวงด้วยที่นิทรรศการกำแพงเชื่อมโยงเรื่องราวแห่งนี้คุณสามารถสร้างสัตว์ประหลาดในแบบของคุณได้ด้วยการเลือกส่วนต่างๆ มาประกอบกันในหัวข้อ “Craft Kaijudai Koshin”
ที่อยู่
福島県須賀川市中町4-1(須賀川市民交流センターtette内5階)
หมายเลขโทรศัพท์
0248-73-4407
เวลาเปิดทำการ
9:00 - 17:00 น.
ราคา
เวลาที่จำเป็น
1 ชั่วโมง
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์