ซากุระพันต้น "ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ" ที่ริมแม่น้ำชิโรอิชิ

สถานที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียง ตัวแทนของเมืองมิยะงิและภูมิภาคโทโฮคุ

ซากุระพันต้น
ที่ริมฝั่งของแม่น้ำชิโรอิชิที่ไหลผ่านเมืองโอกาวาระ จะมีต้นซากุระเรียงรายต่อกันยาวประมาณ 8 กม. ยาวไปจนถึงเมืองชิบาตะที่อยู่ใกล้เคียง ถูกเรียกว่า "ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ""อุโมงค์ซากุระ" ประมาณ 1,200 ต้น มีอายุมากกว่า 90 ปี   ในช่วงฤดูที่ดอกซากุระบาน (ต้น - กลางเดือนเมษายน) ภาพของเทือกเขาซาโอะที่ยังมีหิมะปกคลุมบางๆ กับแถวต้นซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งและสะท้อนกระทบกับผิวน้ำของแม่น้ำชิโรอิชิ จะแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนกันอย่างประณีตของธรรมชาติจนได้รับการรับรองให้เป็น “1 ใน 100 สถานที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น” โดยสมาคมซากุระแห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น “1 ใน100 วิวต้นไม้ริมของประเทศญี่ปุ่น” และ “1 ใน 100 เส้นทางเดินเล่น” โดยบริษัทโยมิอุริชิมบุน  ในปัจจุบัน นอกจากคนในเมืองแล้วที่นี่ยังคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศญี่ปุ่นที่อยากจะมาดื่มด่ำกับการเที่ยวชมดอกซากุระ
ที่อยู่
宮城県โองาวาระมะจิ อำเภอชิบาตะ - ชิบาตะมะจิ อำเภอชิบาตะ
หมายเลขโทรศัพท์
0224-53-2659
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์