พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ และซากจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น เมืองเคเซนนุมะ

เชื่อมความทรงจำและบทเรียนจากภัยพิบัติสู่อนาคต

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ และซากจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น เมืองเคเซนนุมะ
พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ และซากจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่น เมืองเคเซนนุมะ สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะส่งต่อความทรงจำ และบทเรียนที่ได้จากภัยพิบัติไปยังคนรุ่นหลัง โดยซากอาคารนี้เปรียบได้กับ "หลักฐานเชิงประจักษ์" ที่เป็นดั่งสัญญาณเตือนภัยที่จะคอยส่งเสียร้องเตือนผู้คนเรื่อยไป เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของเมืองเคเซนนุมะในการสร้างเมืองให้เป็น "เมืองที่มีผู้เสียชีวิตจากสึนามิเป็นศูนย์" หากคุณต้องการ ที่นี่มีบริการไกด์ที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวขณะพาคุณชมด้านในของพิพิธภัณฑ์ การฟังเรื่องเล่าเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวจากไกด์ จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น (ต้องจองล่วงหน้า มีค่าใช้จ่าย)
ที่อยู่
宮城県気仙沼市波路上瀬向9-1
หมายเลขโทรศัพท์
0226-28-9671
เวลาเปิดทำการ
เมษายน - กันยายน 9:30 - 17:00 น. (ปิดรับรอบสุดท้าย 16:00 น.)
ตุลาคม - มีนาคม 9:30 - 16:00 น. (ปิดรับรอบสุดท้าย 15:00 น.)
ราคา
ผู้ใหญ่ 600 เยน
เด็ก นร.มัธยมปลาย 400 เยน
   นร.ประถมและมัธยมต้น 300 เยน
หมู่คณะ ลดจากราคาด้านบน 100 เยน
   (30 คนขึ้นไป และต้องจองล่วงหน้า)
เวลาที่จำเป็น
90 นาที
หมายเหตุ
*ไกด์เล่าเรื่องภายในพิพิธภัณฑ์ (จองล่วงหน้า)
สำหรับกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน (ถึงระดับมัธยมปลาย) 3,000 เยน (1-20 คน)
กลุ่มบุคคลทั่วไป 6,000 เยน (1-20 คน)

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์