เทศกาลโนชิโระ ทานาบาตะ งานแห่โคมไฟ "เท็นกู โนะ ฟุยะโจ" (เมืองโนชิโระ จังหวัดอะคิตะ)

ซุ้มโคมไฟทรงปราสาทที่มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแห่ไปทั่วเมือง

เทศกาลโนชิโระ ทานาบาตะ งานแห่โคมไฟ
"เท็นกู โนะ ฟุยะโจ" เป็นงานแห่โคมไฟขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลทานาบาตะของเมืองโนชิโระ ในปีค.ศ. 2013ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ โดยใช้เวลายาวนานเกือบศตวรรษ"คะโระคุ" โคมไฟสูง 17.6 เมตร และ "จิคาสุเอะ" โคมไฟสูง 24.1 เมตร ถือเป็นโคมไฟรูปปราสาทที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีการแห่โคมขนาดใหญ่ทั้ง 2 โคมนี้ไปตามถนนในเมืองโนชิโระ ความงดงามของโคมไฟขนาดใหญ่หลากหลายสีสัน ดูยิ่งใหญ่อลังการและตระการตาจนแทบหยุดหายใจอีเวนท์จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี
ที่อยู่
秋田県能代市上町~通町 国道101号線
หมายเลขโทรศัพท์
0185-74-5109
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์