กำแพงหิมะ แอสไปต์ไลน์

เพลิดเพลินกับซากุระและหิมะไปพร้อมกัน ณ อุทยานแห่งชาติโทะวะดะฮะจิมันไท

กำแพงหิมะ แอสไปต์ไลน์
ฮะจิมันไทเป็นกลุ่มภูเขาพื้นที่ราบสูงที่มีความสูง 1,613 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งครอบคลุมพื้นที่อิวะเตะและอะคิตะ ""เส้นทางกำแพงหิมะฮะจิมันไท"" เป็นถนนสำหรับรถยนต์ยาวประมาณ 27 กม. ซึ่งวิ่งตัดผ่านฮะจิมันไท โดยเริ่มจากเขตโกะไซโฉะ ฮะจิมันไท จังหวัดอิวะเตะไปจนถึงออนเซ็นโทะโระโกะ จังหวัดอะคิตะ ถนนจะปิดการสัญจรในช่วงฤดูหนาว (ต้นเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนเมษายน) “กำแพงหิมะ"" เป็นกำแพงหิมะที่เกิดขึ้นมาหลังจากกวาดหิมะออก 
ช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีจะมีผู้คนมากมายมาเพลิดเพลินกับการขับรถหลังจากยกเลิกการห้ามสัญจรผ่านในช่วงฤดูหนาว หากรีบไปแต่เนิ่นๆ ก็อาจจะยังได้เพลินตากับต้นไม้น้ำแข็ง (จุเฮียว) ด้วย รวมถึงมีเอกลักษณ์อยู่ตรงที่สามารถชมได้เป็นระยะเวลานานจนถึงช่วงโกลเด้นวีค กำแพงหิมะมีความยาวทั้งหมด 27 กม. และยาวเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น แถมยิ่งใกล้ยอดเขามากเท่าไรความสูงของกำแพงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งกำแพงหิมะที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 8 เมตร
เชิงเขาฮะจิมันไทมีจุดชมซากุระชื่อดังมากมาย การเพลิดเพลินกับซากุระหลังจากอิ่มเอิบกับกำแพงหิมะจึงได้รับความนิยมเช่นกัน รวมถึงขอแนะนำ “รถบัสนำเที่ยวฮะจิมันไท สายชมซากุระและกำแพงหิมะ” ที่จะให้บริการตามฤดูกาลด้วย
บนยอดเขามีอาคารสำหรับพักผ่อนและสามารถชมทิวทัศน์ได้จากตรงนี้ด้วย
บริเวณใกล้เคียงยังมีโทชิจิออนเซ็น ฉะนั้นอย่าลืมลองแวะมาระหว่างขับรถเล่นกันนะคะ
ที่อยู่
岩手県八幡平市(岩手県・秋田県の十和田八幡平地域)
หมายเลขโทรศัพท์
0195-78-3500
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์