ต้นบีชธรรมชาติอายุ 400 ปี (ป่าศึกษาสังเกตการณ์ธรรมชาติดาเคะได ) (เมืองฟุจิซะโตะ จังหวัดอะคิตะ)

ดินแดนอันเป็นที่สถิตของผู้ยิ่งใหญ่แห่งผืนป่า

ต้นบีชธรรมชาติอายุ 400 ปี (ป่าศึกษาสังเกตการณ์ธรรมชาติดาเคะได ) (เมืองฟุจิซะโตะ จังหวัดอะคิตะ)
สำหรับท่านที่อยากที่จะลองไปภูเขาชิราคามิแต่กังวลเรื่องความยากในการปีนเขา  "ป่าศึกษาสังเกตการณ์ธรรมชาติดาเคะได" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ เพราะคุณจะสามารถไปสัมผัสป่าบีชของภูเขาชิราคามิได้อย่างง่ายดายแม้จะสวมใส่แค่รองเท้าผ้าใบ  ภายในป่าบีชดึกดำบรรพ์บนพื้นที่ประมาณ 12 เฮกตาร์นี้จะมีทางเดินเชื่อมต้นไม้ขนาดยักษ์และโขดหินขนาดมหึมาที่มีตะไคร่น้ำปกคลุม (มีทางเดินส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถเข็นด้วย) ที่จุดแสดงนิทรรศการอเนกประสงค์ภายในป่าจะมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของภูเขาชิราคามิและดาเคะได และยังสามารถใช้เป็นจุดแวะพักได้อีกด้วย เสน่ห์ของที่นี่คือการที่นักท่องเที่ยวทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นในป่าบีชดึกดำบรรพ์ได้ ที่ส่วนลึกที่สุดของทางเดินเล่นจะเป็นจุดที่มีน้ำพุธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เป็นผลผลิตจากความอุดมสมบูรณ์ของภูเขาชิราคามิที่มักจะมีแนะนำในรายการทีวี นอกจากนี้ยังมีปรากฎการณ์น้ำไหลตามลำต้นของต้นไม้ในวันฝนตกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน (ป่าศึกษาสังเกตการณ์ธรรมชาติดาเคะไดอยู่ในเทือกเขาชิราคามิแต่อยู่นอกพื้นที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลก)
ที่อยู่
秋田県藤里町藤琴字藤琴沢国有林内
หมายเลขโทรศัพท์
0185-79-2115
เวลาเปิดทำการ
ราคา
ค่าไกด์ 9:00-16:00 น. 17,000 เยนต่อ 1 คน
เวลาที่จำเป็น
1 รอบ 90 นาที
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์