เส้นทางบันได-อาซูมะ สกายไลน์ (ทางเดินหิมะ)

เส้นทางบันได-อาซูมะ สกายไลน์ (ทางเดินหิมะ)
เส้นทางบันได-อาซูมะ สกายไลน์ เป็นถนนชมวิวบนภูเขาที่มีระยะทางประมาณ 29 กม. ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างทาคายุออนเซ็นกับสันเขาสึจิยุด้วยเส้นทางที่ถักทอระหว่างสันเขาหนึ่งสู่สันเขาหนึ่งของเทือกเขาบันไดจึงทำให้รู้สึกเหมือน “ขับรถวิ่งอยู่บนท้องฟ้า” ถนนเส้นนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 ถนนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นทิวทัศน์ความหลากหลายทางธรรมชาติตลอดเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ตั้งแต่ปรากฎการณ์ "ทางเดินหิมะ" ในฤดูใบไม้ผลิ ไปจนถึงความเขียวขจีในต้นฤดูร้อน และวิวใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง อย่างไรก็ตามถนนเส้นนี้จะปิดให้บริการในฤดูหนาวเนื่องจากจะมีหิมะตกตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปีแต่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนถึงหลังโกลเด้นวีค จะมีกำแพงหิมะจะปรากฏขึ้นบนถนน ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับการขับรถไปตามเส้นทางหิมะได้
ที่อยู่
福島県福島市
หมายเลขโทรศัพท์
024-531-6428
(道路に関するお問合せ)0242-64-3478
เวลาเปิดทำการ
ช่วงเวลาเปิดเส้นทาง / ต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน (ทางเดินหิมะเปิดทำการต้นเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม)
*อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจมีการระงับการใช้เส้นทางได้ เนื่องจากไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้ขึ้นอยู่กับสภาพของการลื่นของท้องถนน ระดับของหิมะที่ปกคลุม ความเข้มข้นของก๊าซภูเขาไฟ ระดับการแจ้งเตือนการปะทุ โปรดตรวจสอบข้อมูลกฎจราจรเมื่อจะออกเดินทาง
ราคา
ผ่านฟรี
ที่จอดรถ Jododaira / รถจักรยานยนต์ 200 เยน, รถยนต์ 500 เยน, ไมโครบัส 1,000 เยน, รถบัสขนาดใหญ่ 2,000 เยน
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์