บริษัท คิคุซุยสาเก จำกัด/ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมสาเกญี่ปุ่นคิคุซุย-สวนคิคุซุย

"คิคุซุย" แบรนด์สาเกจากคิตะเอจิโกะ ที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับสาเกโดยการหลอมรวมระหว่าง "วัตถุ" และ "เรื่องราว"

บริษัท คิคุซุยสาเก จำกัด/ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมสาเกญี่ปุ่นคิคุซุย-สวนคิคุซุย
ที่โรงหมักสาเกคิคุซุย จะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชม “ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมสาเกญี่ปุ่นคิคุซุย" ที่สร้างสรรค์ “วัตถุ” กับ “เรื่องราว” ที่ทำให้สุราญี่ปุ่นอย่างสาเกน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการไขปริศนาเรื่องราวจากเอกสารจำนวนมากมาย และสวนของโรงกลั่นสาเกตระกูลทาคาซาว่าที่นักจัดสวนไทอามิ ทานากะ นักจัดสวนที่มีผลงานบรูณะฟื้นฟูสวนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาจากพื้นที่ว่างเปล่านอกจากนี้ ที่ร้านจำหน่ายสินค้าที่ตั้งอยู่ในอาคารหลักของสำนักงานยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สาเกหลากหลายประเภท ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สาเกที่ผลิตจำนวนจำกัดซึ่งหาซื้อได้แค่ที่นี่เท่านั้น ชุดแก้วสาเกแสนสนุก ขนมหวานประจำท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์พิเศษ เป็นต้นมาค้นหาความสนุกสนานรูปแบบใหม่ของสาเกญี่ปุ่นที่โรงผลิตสาเกคิคุซุยในชิบาตะ เมืองคิตะเอจิโกะกันเถอะค่ะ</ p> <p> เรารอต้อนรับการมาเยือนของทุกท่านอยู่นะคะ[กรุณาติดต่อล่วงหน้ากรณีมีประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัฒนธรรมสาเกญี่ปุ่น-สวนคิคุซุย]◆ กรุณาตรวจสอบก่อนทำการจอง* รายละเอียดของกิจกรรมทัศนศึกษาและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 * จำนวนคนที่สามารถเยี่ยมชมได้ใน 1 ครั้งคือ ไม่เกิน 5 คน หากมีจำนวนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป จะได้รับการพาชมโดยแยกเป็นกลุ่ม· เวลาเยี่ยมชม  ①10:00~ ②10:30~ ③14:00~ ④14:30~เนื่องจากมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วงเวลาข้างต้น (① ถึง ④) จะถูกจำกัดให้เยี่ยมชมได้ครั้งละ 1 กลุ่ม· ระยะเวลาที่ใช้ : ประมาณ 60 นาที· ค่าใช้จ่าย : ฟรี· วิธีสมัคร : สมัครทางโทรศัพท์หรือแบบฟอร์มทางเว็บไซต์
ที่อยู่
จังหวัดนีงะตะShibata-shi750 Shimagata
หมายเลขโทรศัพท์
เวลาเปิดทำการ
9:30 - 16:30 น.
ราคา
ฟรี
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์