บริษัท อิจิชิมะ ชุโซ จำกัด

โรงกลั่นที่มีขนบธรรมเนียมและประวัติศาสตร์ กำเนิดช่างกลั่นสาเก (ผู้เชี่ยวชาญการกลั่นสาเกขั้นสูง) ผู้หญิงคนแรกของญี่ปุ่น

บริษัท อิจิชิมะ ชุโซ จำกัด
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปีรัชสมัยคันเซ ที่ 2 (ปีค.ศ. 1790) โรงกลั่นอิจิชิมะชุโซ ได้ใช้น้ำนันซุย (น้ำที่มีค่าความกระด้างต่ำ) จากแม่น้ำคาจิซึ่งไหลผ่านบริเวณตอนเหนือของเอจิโกะ และข้าวสายพันธุ์ที่ใช้สำหรับผลิตสาเกที่ปลูกในท้องถิ่น เช่น โกเฮียคุมังโกคุ และโคชิตันเร มาใช้ในการผลิตสาเกที่มีชื่อเสียงอย่าง "โอมง" สาเกที่ผลิตด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสาเกเอจิโกะ-โทจิที่ยังคงเคารพในประวัติศาสตร์ความเป็นมาไปพร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับรางวัลมากมายจากทั้งในและต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยความทะเยอทะยานอย่างยิ่งยวด เช่น สาเกจุนไมกินโจชู ที่หมักด้วยยีสต์จากดอกวิสทีเรีย และสาเกจุนไม ไดกินโจชู ที่หมักด้วย "ชินโนะสุเกะ" ข้าวแบรนด์ใหม่จากนีงะตะสามารถชมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเหล้าสาเกในสมัยโบราณ ตลอดจนของสะสมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวของตระกูลโรงกลั่นสาเกอิจิชิมะได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ที่ร้านจำหน่ายสินค้ายังมีการจำหน่ายสาเกซีรีส์ "กะเรน" ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของลูกค้าผู้หญิง, สาเกที่หาซื้อได้เฉพาะที่โรงกลั่นเท่านั้น, และมุมชิมรสชาติสาเกที่มีให้ชิมฟรีกว่า 7 ชนิด
ที่อยู่
จังหวัดนีงะตะShibata-shi3-1-17 Suwa-cho
หมายเลขโทรศัพท์
เวลาเปิดทำการ
9:00 - 16:00 น.
ราคา
ฟรี
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์