สถานที่อำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมจ.เซนได

สถานที่อำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมจ.เซนได
Sendai Mediathequeลักษณะภายนอกอาคารทำด้วยกระจกโปร่งใส จะเห็นต้นไม้ขนานไปกับแนวถนนJozenji อาคารกระจกนี้ เป็นสถาบันทางวัฒนธรรม ภายในอาคารมีห้องสมุด และ พื้นที่ดูวิดีโอฯลฯด้วย สมกับคำที่ว่า "เมือง Sendaiแห่งการเรียนรู้"และ "เมืองSendaiแห่งความสนุก”
ที่อยู่
宮城県仙台市青葉区春日町2-1
หมายเลขโทรศัพท์
022‐713‐3171
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์