พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ (เมืองโอกะ จังหวัดอะคิตะ)

นะมะฮะเกะมารวมกันที่นี่มากมายกว่า 150 แบบ! และมุมแปลงโฉมก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ (เมืองโอกะ จังหวัดอะคิตะ)
นามาฮาเกะ งานประเพณีพื้นบ้านดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาในคาบสมุทรโอกะและบริเวณโดยรอบ การสวมหน้ากากยักษ์พร้อมกับเปล่งเสียงตะโกนไปด้วยว่า "มีเด็กร้องไหมมม" คนจึงมักคิดกันว่าเป็นปีศาจร้ายที่ชอบทำให้เด็กร้องไห้ แต่แท้จริงแล้ว นามะฮาเกะนั้นเป็นเทพที่เสด็จลงมาในวันส่งท้ายปีเก่าของทุกปีเพื่อคอยตักเตือนผู้คนไม่ให้เกียจคร้าน ช่วยให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การเก็บเกี่ยวนาข้าวและพืชผลต่างๆ ได้ผลผลิตดี ภูเขาอุดมสมบูรณ์ ทะเลก็อุดมสมบูรณ์
"พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ" เป็นสถานที่แนะนำประวัติศาสตร์และภูมิอากาศของพื้นที่แถบนี้โดยมีนามาฮาเกะเป็นหัวข้อจัดแสดงหลัก ที่มุมจัดแสดงเกี่ยวกับนามาฮาเกะ มีการจัดแสดงหน้ากากหลายแบบหลายลายที่ถูกใช้จริงในแต่ละหมู่บ้านมากถึง 150 ชิ้น ส่วนที่ห้องโถงแห่งตำนานมีการแสดงภาพยนตร์เรื่อง "ค่ำคืนหนึ่งของนามาฮาเกะ" ที่มีการแนะนำวัฒนธรรมนามาฮาเกะในวันส่งท้ายปีเก่า
นอกจากจะมีมุมที่คุณสามารถถ่ายรูปที่ระลึกขณะสวมใส่ชุดนามาฮาเกะของจริงได้แล้ว (ปัจจุบันปิดทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) ยังมีมุมจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับนามาฮาเกะอีกด้วย และถ้าหากคุณโชคดี คุณอาจได้ชมช่างแกะสลักนามาฮาเกะทำการสาธิตแกะสลักหน้ากากด้วยมือ (จัดขึ้นเป็นครั้งคราว)
ติดกับ "พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ" คือ "พิพิธภัณฑ์ตำนานพื้นบ้านโอะกะชินซัน" ที่ซึ่งสามารถชมการแสดงจริงของนามาฮาเกะ หากมีโอกาส โปรดเดินทางมาเยี่ยมชมทั้งสองแห่งและเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมพื้นบ้านนามาฮาเกะที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโก
ที่อยู่
秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢
หมายเลขโทรศัพท์
0185-22-5050
เวลาเปิดทำการ
8.30 - 17.00 น.
ราคา
・550 เยน (นร.ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 275 เยน)
※หมู่คณะ 15 คนขึ้นไป 495 เยน (นร.ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 220 เยน)

◇ค่าเข้าชมร่วมกับพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาโอกะมายามะ
・เมษายน - พฤศจิกายน 880 เยน (นร.ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 550 เยน)
※หมู่คณะ 15 คนขึ้นไป 825 เยน (นร.ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 440 เยน)
※หมู่คณะ 30 คนขึ้นไป 770 เยน (นร.ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 330 เยน)

・ธันวาคม - มีนาคม 1,100 เยน (นร.ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 770 เยน)
เวลาที่จำเป็น
30 นาที - 40 นาที
หมายเหตุ
มีตั๋วร่วมกับพิพิธภัณฑ์ตำนานพื้นบ้านโอะกะชินซันที่อยู่ติดกัน

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์