ภูเขาฮะกุโระ

ได้รับมิชลินสามดาว! ภูเขาฮะกุโระ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ทั่วโลกยอมรับ

ภูเขาฮะกุโระ
ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ""ภูเขาเดะวะซังซัง (สามภูเขาแห่งเดะวะ)"" เป็นชื่อเรียกรวมภูเขา 3 แห่ง ได้แก่ ภูเขาฮะกุโระ ภูเขากัซซัง และภูเขายุโดะโนะ ทั้งสามเขาเป็นสถานที่สำหรับอธิษฐานขอความสุข โดยภูเขาฮะกุโระสำหรับชาตินี้ ภูเขากัซซังสำหรับชาติที่แล้ว และภูเขายุโดะโนะสำหรับชาติหน้า ดังนั้นการเดินทางไปสามภูเขาแห่งเดะวะจึงเรียกกันว่าเป็น ""การเดินทางเพื่อชีวิตใหม่” ทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ที่ควรมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิตจนถึงขนาดมีคำกล่าวว่า “สักการะอิเสะแห่งตะวันตกและสักการะสามภูเขาเดะวะแห่งตะวันออก” เส้นทางสักการะของภูเขาฮะกุโระยาว 1.7 กม. จากซุอิชินมงไปจนถึงซังจินโกไซเดนจะใช้เวลาขาละประมาณ 1 ชั่วโมง
ถนนต้นสนที่ทอดยาวจากซุอิชินมงถึงยอดเขาได้รับสามดาวในคู่มือมิชลิน กรีนไกด์ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อผ่าน “สะพานศักดิ์สิทธิ์” สีแดงไปก็จะมองเห็น “ต้นสนจิจิซุกิ” ที่กล่าวกันว่ามีอายุถึง 1,000 ปีและ “เจดีย์ห้าชั้น” ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางถนนต้นสนยักษ์ ตรงนี้เป็นจุดถ่ายภาพแนะนำที่สามารถถ่ายเจดีย์ห้าชั้นอันเป็นสมบัติของญี่ปุ่นกับต้นสนยักษ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติพิเศษได้พร้อมกัน ฤดูร้อนจะมีการเปิดไฟประดับและเผยให้เห็นความมหัศจรรย์
มาท้าทายบันไดหิน 2,446 ขั้นถัดจากเจดีย์ห้าชั้น บันไดประกอบจากเนินที่ 1-3 มีภาพจอกเหล้า น้ำเต้า และอื่นๆ แกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ กล่าวกันว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงหากหาพบทั้งหมด (33 อัน) มาเติมพลังโดยทานอาหารขึ้นชื่ออย่างจิคาระโมจิที่ “ร้านนิโนะซากะจายะ” ซึ่งอยู่ถัดจากเนินที่สองมาและกวาดสายตามองวิวสวยๆ กันดีกว่า จากนั้นมาพยายามอีกสักรอบและพอลอดผ่านเสาโทริอิไปแล้วก็จะถึงยอดเขา คุณจะรู้สึกประทับใจกับความสำเร็จตอนที่มาถึงจุดหมายได้ในที่สุด! เป้าหมายคือการไปสักการะ “ศาลเจ้าเดะวะ ซังจินโกไซเดน” ซึ่งบูชาเทพเจ้าของสามภูเขาแห่งเดะวะอยู่หลายองค์
ที่อยู่
山形県鶴岡市羽黒町手向
หมายเลขโทรศัพท์
0235-62-2355
เวลาเปิดทำการ
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์