ศาลเจ้าชิวะฮิโกะและศาลเจ้าชิโอะกะมะ

ที่ประทับของเทพผู้พิทักษ์การบุกเบิกภูมิภาคโทโฮคุ

ศาลเจ้าชิวะฮิโกะและศาลเจ้าชิโอะกะมะ
ศาลเจ้าชิโอะกะมะได้รับการยกย่องจากชาวเมืองในฐานะที่เป็นศาลเจ้าระดับอิชิโนะมิยะของมุทสึโนะคุนิ/ผู้ปกปักษ์รักษาภูมิภาคโทโฮคุมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่เดิมมีเพียงศาลเจ้าชิโอะกะมะประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ แต่ในยุคเมจิได้มีการย้ายศาลเจ้าชิวะฮิโกะเข้าไปในอาณาบริเวณเดียวกัน ในปัจจุบันจึงกลายเป็น ""ศาลเจ้าชิวะฮิโกะและศาลเจ้าชิโอะกะมะ"" ในปี 2012  ตัวอาคารหลักของศาลเจ้าและโถงสักการะ เสาโทริอิที่ทำจากหินได้รับการกำหนดขึ้นเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ
ช่วงเดือนเม.ย. ของทุกปี ""ต้นซากุระชิโอะกะมะ"" ที่อยู่ภายในอาณาเขตของศาลเจ้าชิโอะกะมะจะเข้าสู่ช่วงที่งดงามที่สุด และได้รับการกำหนดให้เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ""เทศกาลชิโอะกะมะมินะโตะ"" ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนก.ค. ก็นับเป็นเทศกาลแห่เรืออันยิ่งใหญ่ติดหนึ่งในสาม กลายเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่มีทั้งการจุดฉลุในคืนก่อนวันเทศกาลและมีขบวนพาเหรดในวันเทศกาลจริง
ภายในอาณาเขตของศาลเจ้ามีพิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าชิโอะกะมะ ซึ่งเป็นที่เก็บและรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าชิโอะกะมะ พร้อมทั้งจัดแสดงและเผยแพร่สู่สาธารณะ สามารถชมสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งเล่าขานประวัติศาสตร์อันเป็นนิรันดร์ของ ""เทพชิโอะกะมะ"" และตำนานเทพเจ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุดเกราะนักรบ ภาพวาด งานหัตถกรรม เอกสารโบราณและอื่นๆ เป็นต้น
ที่อยู่
宮城県塩釜市一森山1-1
หมายเลขโทรศัพท์
022-367-1611
เวลาเปิดทำการ
5:00 - 20:00
ราคา
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์