คฤหาสน์ซามูไร ไอซึบูเคยาชิกิ

คฤหาสน์ซามูไร ไอซึบูเคยาชิกิ
บ้านซามูไรอาอิสุคือสวนพิพิธิภัณฑ์ที่มีบ้านของซามูไรขะโร ไซโก ทะโนโมะเป็นหลัก ประกอบด้วยทรัพสินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดฟุคุชิม่าเช่น อดีตร้านนาคาฮาตะ โรงชาแบบสุกิยะ โรงสีข้าวเป็นต้น ในห้องทั้ง 38 ห้องที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยเอโดะตอนกลางจะมีตุ๊กตาจำลองการใช้สอยห้องนั้นๆด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าชมยังสามารถร่วมทำวัวแดงอาคะเบโกะ และตุ๊กตาล้มลุกได้ด้วย
ที่อยู่
福島県会津若松市東山町大字石山字院内1
หมายเลขโทรศัพท์
0242-28-2525
เวลาเปิดทำการ
08:30 - 17:00(09:00 - 16:30 for Dec. -Mar.)
ราคา
Adult: ¥850/ Junior high & high school student ¥550/Primary student ¥450
เวลาที่จำเป็น
หมายเหตุ

เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารการเดินทางและการท่องเที่ยวโทโฮคุ “ท่องเที่ยวโทโฮคุ“

การพิมพ์